CISARC Business

Innovació en Simulació en l’àmbit d’Empresa

La simulació com a metodologia de desenvolupament i presa de decisions en les organitzacions.

CISARC és un centre pioner de simulació a Catalunya, on es genera una amalgama d’experiències vinculades al desenvolupament competencial dels professionals i els equips en els reptes de la pròpia organització, així com l’entrenament d’habilitats relacionals i directives (la comunicació, la negociació, la gestió de conflictes…).

Amb la generació de realitats a partir del diagnòstic de la pròpia organització, generem una realitat paral·lela amb la simulació perquè les organitzacions, els equips i les persones puguin revisar o generar noves realitats en les seves actuacions, millorant així la qualitat i la seguretat dels processos.

Utilitzant la metodologia més enllà dels seus estàndards, la nostra expertesa en altres àmbits configuren la identitat metodològica del CISARC. Un centre pioner amb la posada en marxa del primer màster universitari estatal en metodologia de la Simulació aplicada als àmbits de salut i en àmbits socials.

A quins tipus de reptes donem resposta amb els notres programes formatius en simulació en l’àmbit de desenvolupament organitzacional de les empreses?

El CISARC ofereix formació en Simulació per aquelles persones que estiguin interessades en aquesta metodologia.

 

  • Com millorem les nostres competències?
  • Com puc millorar el sentit de pertinença i cohesió d’equip?
  • Com validar l’adquisició de nous canvis en la nostra organització?
  • Com generar una entorn de seguretat psicològica i obertura al lloc de treball?
  • Com validar un nou canvi a l’organització?
simulació empresa

Formació de formadors bàsica en Metodologia de la Simulació

curs instructor simulacio empresa

Curs d’Instuctor en Simulació i Debriefing

El curs d’Instructor en Simulació i Debriefing ofereix formació per a professionals que volen iniciar, desenvolupar i mantenir programes de simulació com a metodologia d’aprenentatge i de formació.

curs simulació debriefing

Curs avançat en Simulació: Debriefing

El curs avançat en Simulació: Debriefing facilita les eines avançades per ser i fer com a facilitador de l’aprenentatge dels participants, en el disseny estratègic de simulacions professionals. Per a poder inscriure’s a aquest curs es requereix haver realitzat prèviament la formació d’Instructor en Simulació.

Programa de formació de formadors i assessorament en Simulació per a institucions

Programa personalitzat pels professionals de l’empresa que vulguin incloure la simulació en els seus programes. 

  • Formació adaptada a les necessitats dels professionals i de la institució.
  • Flexibilitat a l’hora de dissenyar experiències d’aprenentatge.
  • Assessorament i tutorització de l’equip docent.
  • Assesorament vinculat a espais i inversió de material.
  • Formació in situ a la pròpia institució.
curs comunicació i gestió clients

Curs d’Instructor en Simulació i Debriefing

curs simulació debriefing

Curs avançat en Simulació: Debriefing

p

Per conèixer tots els detalls d’aquestes formacions contacta amb nosaltres a través del correu electrònic cisarc@umanresa.cat

Formació de formadors avançada en Metodologia de la Simulació

màster simulació

Màster universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials

El Màster universitari en Metodologia de la Simulació està destinat a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials (formació per a formadors). Pretén que els docents i professionals incorporin, desenvolupin i potenciïn una gran varietat d’estratègies i habilitats didàctiques, pedagògiques i professionals, amb l’objectiu que puguin treure el màxim rendiment d’aquesta metodologia en termes d’aprenentatge.

fellowship simulación empresa

Programa Fellowship de Simulació

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, amb Campus a Manresa i Vic, i el Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) convoquen 4 places anuals de fellowship com a Instructor a l’àrea de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. S’adreça a graduats de qualsevol àrea de Ciències de la Salut.

Formacions a mida

CISARC ofereix formació adaptada a les necessitats dels professionals i de la institució, adequant l’experiència formativa al diagnòstic realitzat prèviament. Oferim flexibilitat a l’hora de dissenyar tant els escenaris de simulació com les situacions, els casos o les experiències d’aprenentatge.

curs habilitats comunicació

Programa de desenvolupament de gestió de persones

curs resolució de conflictes

Curs  d’habilitats en la resolució i en la gestió de conflictes

curs comunicacio efectiva

Curs de comunicació efectiva en la gestió dels clients

gestio de persones

Programa de desenvolupament en gestió de persones

p

Per conèixer tots els detalls d’aquestes formacions contacta amb nosaltres a través del correu electrònic cisarc@umanresa.cat

Quin valor té el CISARC per tu?

El CISARC aporta un alt valor al desenvolupament dels equips i els professionals. Utilitza una metodologia d’aprenentatge amb un abordatge crític de la resposta que donem a situacions simulades però reals del nostre dia a dia professional. El CISARC ens fa qüestionar, replantejar i desenvolupar noves habilitats.

Alba Oms i Llobet

Delegada de la Conselleria de Salut i gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, del Servei Catala de la Salut