CISARC Health

Innovació en Simulació en l’àmbit de les Ciències de la Salut

CISARC Business

Innovació en Simulació en l’àmbit de l’Empresa

CISARC Education

Innovació en Simulació en l’àmbit de l’Educació

Unitats de simulació

Escenaris diferents

Participants simultanis

Professionals

Oferta formativa

Aprofitem la metodologia de la simulació en la formació i l’entrenament dels professionals de la salut, tant pel que fa al desenvolupament de les seves competencies tècniques com relacionals.

I

Consultoria

Posem a la disposició de les empreses i organitzacions la nostra tecnologia i coneixement per dissenyar i elaborar projectes ad hoc.

I

Lloguer d'espais

Les instal·lacions del CISARC es poden llogar per poder realitzar sessions o activitats relacionades amb la metodologia de la simulació.

I

Tests d'usabilitat

Fem testatge de processos i protocols amb l’objectiu d’oferir una millora continuada a empreses i organitzacions.

I

Serveis a mida

Realitzem sessions de simulació adaptades a les necessitats i característiques concretes de cada empresa o institució.