La raó de ser del CISARC

 

El CISARC utilitza una sòlida base metodològica juntament amb un equipament tecnològic de primer nivell per aprofitar la simulació com a eina d’aprenentatge i entrenament d’equips.

La recreació d’escenaris complexos permet posar diferents tipus de professionals en situacions molt semblants a les que han d’afrontar en el seu dia a dia. Això permet detectar errors i/o disfuncions, aprendre’n i corregir-los.

Simulació, una eina per al desenvolupament professional

Utilitzem la formació com a eina de formació, d’entrenament d’habilitats transversals de comunicació, lideratge i treball en equip i de desenvolupament professional

Seguretat del pacient en el punt de mira

L’augment de la seguretat del pacient és l’objectiu central de les diferents activitats de simulació clínica: entrenar els professionals per reduir el nombre d’errors i d’esdeveniments adversos.

Equip multidisciplinari per garantir la qualitat tècnica i pedagògica de les activitats

El CISARC compta amb un equip de professionals de diferents àmbits: psicologia, medicina, infermeria, pedagogia. facilitadors de simulació, tècnics en simulació, etc.

Recerca en Simulació i Seguretat del pacient

Establim una comunitat docent i científica que impulsa el desenvolupament de la simulació entre les persones que treballen amb ella en el seu dia a dia.

Tecnologia + Metodologia + Docència

Disposem de tecnologia puntera en l’àmbit de la simulació clínica i una sòlida base metodològica per al seu aprofitament eficient en processos d’entrenament i aprenentatge.

simulació
simulació
simulació
simulació

CISARC en xifres

Unitats de Simulació

Escenaris diferents

Participants simultanis

Casos en un curs acadèmic

Professionals

m2 dedicats a la simulació