Formació en Simulació

El Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) és un motor clau d’ UManresa per contribuir a l’evolució i a la millora de la societat.

La simulació és una eina clau pel desenvolupament de les organitzacions, dels seus equips i de les persones. Gràcies a l’experiència del seu equip docent, el CISARC és un centre expert en l’ús d’aquesta metodologia pel diagnòstic, pel disseny, per la implementació i per l’avaluació.

Generar experiències catalitzadores pels professionals, així com pels processos de qualitat i seguretat que permetin el desenvolupament de noves fórmules i l’ancoratge de les fortaleses.

Formació de formadors en Metodologia de Simulació

Consulta l’oferta formativa de simulació del CISARC – UManresa pel teu desenvolupament professional.