Recerca

La utilització d’espais i entorns de simulació permet, sense risc, dur a terme proves i iniciatives per contrastar l’eficiència i seguretat de noves maneres de fer en el treball d’equips multidisciplinaris (en el sector de la salut, però també de l’empresa o l’educació). Aquestes proves esdevenen especialment rellevants en la introducció de nova tecnologia, nous sistemes de treball i nous equipaments i/o recursos.

El CISARC posa a disposició dels departaments d’innovació i desenvolupament de nous productes les seves instal·lacions i expertesa per tal de dur a terme proves de producte. Així, poden avaluar-ne l’impacte, el grau de resposta, l’adequació a les necessitats de les organitzacions, etc. En aquesta mateixa línia, està obert a la col·laboració amb aquestes empreses per impulsar projectes de recerca aplicada per desenvolupar línies de transferència de coneixement cap a les organitzacions i la societat en general.

Grup de Recerca en Innovació Transformativa i Simulació

Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 01593).

Càtedra de Simulació i de Seguretat del Pacient

La Càtedra té l’objectiu de difondre i transferir coneixement sobre la seguretat del pacient.