Espais de Simulació

El CISARC compta amb 8 unitats de simulació completes que poden funcionar simultàniament. Cada unitat està formada per un escenari simulat, una zona d’observació directa i per debrifing i una zona de control.

A cada unitat poden treballar un màxim de 15 alumnes per grup, de manera que hi pot haver simultàniament 120 alumnes fent simulació de qualitat. En total es poden recrear més de 50 escenaris diferents.

Unitat 1

Habitació d’hospital
Habitació individual
Habitació doble

Unitat 2

Box 1: Malalt crític
REA
UCI
Box d’urgències

Unitat 3

Box 2: malalt crític i sala de parts
REA
UCI
Box d’urgències
Sala de parts

Unitat 4

Bloc quirúrgic
REA
Quiròfan
Zona de rentat de mans
Zona de neteja i esterilització

Unitat 5

Consulta polivalent
Consulta dietista
Consulta psicòleg
Despatx empresa
Despatx mútua laboral, de previsió social…
Despatx mestre, professor…
Consulta primària (infermeria, medicina, assistent social…)
Consulta especialista
Sala triatge urgències
Consulta de fisioteràpia
Consulta de podologia
Consulta de logopèdia
Consulta comunicació metge-família (post cirurgia, comunicació de males notícies…)

Unitat 6

Consulta 1 sanitària
Consulta primària (infermeria, medicina, assistent social…)
Consulta especialista
Sala de triatge d’urgències
Consulta de fisioteràpia
Consulta de podologia
Consulta de logopèdia
Consulta comunicació metge-família (post cirurgia, comunicació de males notícies…)

Unitat 7

Consulta 2 sanitària
Consulta primària (infermeria, medicina, assistent social…)
Consulta especialista
Sala de triatge d’urgències
Consulta de fisioteràpia
Consulta de podologia
Consulta de logopèdia
Consulta comunicació metge-família (post cirurgia, comunicació de males notícies…)

Unitat 8

Domicili
Atenció domiciliària en una cuina
Atenció domiciliària malalt enllitat
Atenció domiciliària

Unitat mòbil

Altres espais
Sala d’espera d’urgències
Sala d’espera d’una consulta
Sala d’espera d’una empresa
Mostrador d’atenció al públic àmbit salut
Mostrador d’atenció al públic àmbit empresa
Mostrador d’atenció al públic àmbit educació
Pàrquing soterrani
Pàrquing exterior