Equip de coordinació

Carmen Gomar

Directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat de Pacients d’UManresa. Membre Honorari de la Societat Europea de Anestiologia (ESA). Membre de la Junta directiva de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad de Pacientes (SESSEP). Responsable acadèmica de programes de simulació en medicina de la Universitat de Barcelona i UVIC-UCC.Consultora Sènior del Servei d’Anestèsia i reanimació i professora de la Universitat de Barcelona. Investigadora del grup de recerca en innovació docent, simulació i seguretat de pacients d’UManresa (Grindossep).

Aida Camps

Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Infermeria. Instructora de simulació per la Universitat Catòlica Antonio de Múrcia (UCAM). Responsable acadèmica dels programes del CISARC. Coordinadora acadèmica del Màster Universitari en Simulació d’UManresa. Presidenta de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient (SESSEP). Membre del grup local científic de la Societat Europea de Simulació Aplicada a Medicina (SESAM). Coordinació de la Càtedra de Simulació i Seguretat de pacients d’UManresa. Investigadora en el grup d’innovació docent, simulació i seguretat de pacients UManresa (Grindossep). Coordinadora i facilitadora en el Postgrau de Simulació i Innovació Docent (ISDE). Doctorat en Innovació i Intervenció Educatives UVic-UCC.

Griselda González

Doctora en Educació per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Fisioteràpia. Postgrau en Simulació i Innovació Docent per UManresa. Coordinadora de simulació del Grau de Medicina i referent de simulació pels estudis de Fisioteràpia de la UVic-UCC. Docent del Campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Instructora i facilitadora de simulació als graus i a formació continua a UVic-UCC. Responsable del grup de treball “Facilitation of Learning” de la European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE). Investigadora del grup d’innovació docent, simulació i seguretat de pacients d’UManresa (Grindossep).

Carlota Riera

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC). Doctora en Psicologia Social per la UAB. Màster en Educació i TIC, e-learning per la UOC. Coordinació Càtedra de Simulació i Seguretat de pacients de UManresa (UVic-UCC). Direcció del grup interinstitucional de recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat de pacients de la UVic-UCC (GRINDOSSEP). Docent en els àmbits de la Salut Pública, Metodologia d’investigació qualitativa, Desenvolupament Organitzatiu i Desenvolupament del Talent. Consultora de projectes de desenvolupament organitzatiu pel Global Institute for Organizational Development. Consultora acreditada en Insight Discovery.


Equip tècnic

Fran Pérez

Tècnic de Simulació

Kelly Ospina

Técnica i auxiliar de Simulació

Berta Sánchez

Tècnica i auxiliar de Simulació

Equip d’experts i facilitadors

Antònia Puiggròs

Doctora en Infermeria. Postgrau en Simulació Clínica i Innovació Docent. Infermera de Medicina Interna a la Fundació Althaia. Instructora i Facilitadora als graus d’UManresa. Coordinadora de Simulació en el grau d’Infermeria. Investigadora en el grup d’innovació docent simulació i seguretat de pacients UManresa (Grindossep).

Marina Mateu

Doctora en Infermeria. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Màster oficial en recerca clínica en Ciències de la Salut. Infermera de cures intensives a la Fundació Althaia. Postgrau en Simulació i Innovació docent. Instructora i Facilitadora en simulació. Coordinadora de simulació en primer de Grau de Medicina UVic-UCC. Investigadora del grup d’innovació docent, simulació i seguretat de pacients d’UManresa (Grindossep).

Roman Carreras

Graduat en Podologia. Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials. Membre del grup d’investigació d’UManresa GRIBIPOFET. Professor responsable de Simulació al grau de Podologia d’UManresa.

Jordi Conca

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Màster oficial en comptabilitat, auditoria i control de gestió. Postgrau en Simulació i Innovació Docent. Director dels estudis d’Empresa UManresa. Professor Eines TIC. Coordinador de la simulació als estudis d’ADE d’UManresa.

Ricard Gresa

Màster en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials. Graduat en Gestió d’Empresa. Diplomat en Ciències Empresarials. Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting. Tècnic Superior en Comerç Internacional. Tècnic Superior en Gestió del Transport. Coordinador de la simulació als estudis d’ADE d’UManresa. Investigador i facilitador a diversos estudis d’UManresa.

Anna González

Diplomada en Infermeria. Màster en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials. Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes. Especialitat Salut. Docent a cicles formatius des de 2010.

Mireia Torralba

Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Màster en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials. Postgrau d’Especialista en Perturbacions del Llenguatge i de l’Audició. Recerca en ‘Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica’.  Professora de Mètodes d’investigació en Logopèdia.

Cristina Garcia

Doctora en Infermeria. Màster Universitari en Recerca clínica: especialitat atenció integral al malalt crític i emergències. Màster en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials. Màster Universitari en Investigació en atenció primària
Diplomada en Infermeria.

Montse Soler

Doctora en Seguretat del Pacient en TCE. Màster oficial en Atenció al Malalt Crític i Emergències. Màster universitari en Metodologia de la Simulació. Infermera SEM assistencial SEM 061 Manresa. Instructora en simulació per la Universitat de Múrcia. Col·laboradora en el Postgrau de Simulació i Innovació d’UManresa. Docent a formacions per a professionals en simulació clínica d’UManresa. Investigadora en el grup d’innovació docent simulació i seguretat de pacients UManresa (Grindossep).

Gonzalo Lorza

Diplomat en Fisioteràpia. Diplomat en Infermeria. Màster en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials. Màster oficial en Tecnologia educativa e-learning. Director dels estudis de Fisioteràpia d’UManresa.

Sara Sevilla

Màster oficial en Atenció al malalt crític i emergències. Diplomada en infermeria. Màster en emergències extrahospitalàries. Màster en infermeria mèdicoquirúrgica. Màster en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials. Infermera base al SEM Vilafranca. Professora de Cures a malalts crítics a UManresa.

Coco Vilaseca

Diplomada en Traducció i Interpretació per la UAB. Llicenciada en Humanitats per la UOC. Diplomada en Lingüística i Traducció pel London Institute of Linguistics (Regne Unit). Diplomada en Ciències de l’Educació per la Leeds Metropolitan University (Regne Unit). Màster Universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat de Llengües Estrangeres (Anglès) per la UNIR. Direcció del Centre Internacional de Formació Contínua.

Teresa Solé

Diplomada en Fisioteràpia. Màster en Administració y Direcció d’Empreses per la UVic-UCC. Directora de la Clínica Universitària.

Xavier Gironès

Doctor en Biologia. Director de Recerca i Innovació de UManresa-FUB. Expert en gestió i metodologia de la investigació. Docent de Campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Postgrau en Simulació i Innovació Docent per UManresa. Instructor i facilitador en simulació en programes de formació professional.