Tests d’usabilitat

 

El CISARC treballa i ofereix la possibilitat de realitzar proves de conceptes, usabilitat i aplicabilitat tant de productes com equipaments que puguin tenir un impacte en la millora de la qualitat i dels processos.

Al mateix temps, l’experiència i recorregut  juntament amb la Càtedra de Simulació i Seguretat del pacient i el Grup de Recerca d’innovació Transformativa i de simulació (GRITS), ens permet poder utilitzar tant el coneixement, les experteses de les persones, com les instal·lacions per la investigació de nous models comunicatius o de nous processos de treball d’un equip així com la validació de noves eines d’avaluació.

Tot això en un espai segur i controlat on permet ser l’avantsala de la recerca a la realitat professional o social.