4 motius per aplicar la metodologia de la simulació a l’empresa i a les ciències socials

4 motius per aplicar la metodologia de la simulació a l’empresa i a les ciències socials

Aquest és un pensament que molts empresaris (no únicament els del sector sanitari) poden tenir a l’hora de decidir si formar al seu personal. I quan decideixen formar-lo dubten en si fer-ho invertint en una formació tradicional o optar per la innovació docent, com la metodologia de la simulació, que pot resultar més cara. Però citarem Albert Einstein i la seva famosa frase ”Si creus que la formació és cara, prova amb la ignorància” Albert Einstein 

Sovint, les persones que estem en el món de la simulació ens sentim com al “Mite de la Caverna” de Plató.

La millor opció que tenim perquè el món empresarial apliqui la metodologia de la simulació a les ciències socials és mostrant-los la llum i realitzar simulacions.

(més…)

Aprendre o ensenyar

Aprendre o ensenyar

La universitat ens prepara per a moltes coses, però en vull destacar dues: 

– La primera: ens prepara per ser vàlids, útils i eficients al mon laboral. Les empreses estan majoritàriament integrades per persones que desenvolupen tasques relacionades amb la responsabilitat que se’ls dona. I la universitat és un dels punts d’entrada. Per a determinades tipologies de responsabilitats, és el principal punt d’entrada. 

– La segona: ens prepara per ser capaços d’adaptar-nos i potser d’avançar-nos als continus canvis d’aquestes tasques i responsabilitats. L’empresa ha de respondre dinàmicament als canvis globals i locals dels mercats i això es fa adaptant contínuament els seus processos i la seva organització, que inclou les persones, les seves habilitats, competències i coneixements. 

Quina es la realitat que trobem avui?  

(més…)

Nuevo sistema de evaluación de competencias a través de la simulación

Nuevo sistema de evaluación de competencias a través de la simulación

Un centenar de estudiantes del Grado en Enfermeria de la Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa ha participado esta semana en una prueba piloto que tiene como objetivo instaurar un sistema de evaluación de competencias. Se trata de la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada, que por primera vez pasará el alumnado de segundo curso del Grado. La prueba se ha podido desarrollar gracias a la dotación de equipos técnicos del Centro de Innovación en Simulación (CISARC) de la Clínica Universitària, a la metodología propia de aprendizaje por simulación de este centro y al personal docente formado para aplicarla. Con esta prueba piloto, la Facultat de Ciencias de la Salud de Manresa se convierte en pionera en este tipo de evaluación que, a largo plazo, se quiere acabar introduciendo como herramienta de evaluación de las competencias que tiene que alcanzar el alumnado durante su formación para obtener el título de graduado en Enfermería.

Una prueba piloto reducida

Según la bibliotgrafía, una ECOE debería contemplar entre 20 y 30 escenarios que incluyan el total de competencias que es necesario evaluar. En el caso de la prueba piloto que se ha iniciado en el Grado en Enfermería de UManresa, únicamente ha incluído cinco escenarios para evaluar las competencias de relación y comunicación y la realización de técnicas y procedimientos específicos.

(més…)

Simulación en UManresa: de lo necesario a lo imposible

Simulación en UManresa: de lo necesario a lo imposible

Dice un refrán que siempre me ha gustado “Empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontraras haciendo lo imposible”. Sin duda alguna, publicar “Simulació

n. De la estrategia institucional al caso concreto” (Graó, 2021) nos hubiera parecido un imposible 10 años atrás. Es por ello por lo que es un placer dedicar un espacio a esta noticia que con mucha ilusión compartimos con vosotros en este blog.

Siempre he pensado que el refrán con el que comenzaba la entrada ha acompañado la historia de nuestro programa de simulación en el Centro Internacional de Simulación y Alto

RensRendimiento Clínico, donde hemos generado un proyecto genuino para avanzar en lo que siempre sentimos necesario y posible.

¿Qué tiene de especial este libro? Que explica la realidad de nuestro proyecto de simulación empezando por:

Empieza haciendo “lo necesario” 

Recuerdo los inicios de comenzar la simulación en la Facultad de Ciencias de la Salud, cuando la ilusión quizás tenía más dimensión que el propio proyecto, que una compañera, de las que cuando te aconsejan tienen razón, me dijo “el proyecto debe mirarse por fases y cada una debe ir complementado y mejorando la otra”. Fueron palabras de gran utilidad para el proyecto de un programa de simulacion en el ámbito clínico.

(més…)

Un somriure pot ser clau per a una bona sessió de simulació

Un somriure pot ser clau per a una bona sessió de simulació

La simulació trenca amb els esquemes clàssics de formació que molts de nosaltres hem tingut en el nostre bagatge d’aprenentatges. En simulació es pretén que l’aula sigui un lloc on es visquin experiències, on “succeeixin coses” que moguin o desencadenin emocions que ajudaran a l’adquisició i integració de diferents aprenentatges.  

En aquesta metodologia d’aprenentatge, el protagonista no és el professor o facilitador, sinó que posa al participant en el centre del focus d’atenció, essent l’estudiant el protagonista d’aquest procés. El professor o facilitador només ha de crear unes bones condicions per potenciar i fer aflorar el que l’estudiant ja porta a dins. 

(més…)

Posar les bases de la simulació clínica a l’abast dels estudiants d’infermeria

Posar les bases de la simulació clínica a l’abast dels estudiants d’infermeria

Ensenyar habilitats tècniques i no tècniques en infermeria a través de la simulació clínica  és una metodologia ben instaurada al grau d’UManresa, ja que pensem que és excepcional per integrar coneixements teòrics i/o pràctics. Aquest curs 2020-2021 hem iniciat una nova proposta, com a assignatura optativa, basada en ensenyar la simulació als estudiants de quart des de dins, és a dir, permetent que coneguin els elements bàsics per crear una simulació efectiva des del punt de vista de facilitador. Una visió molt diferent a la què estan acostumats.

Ha estat una assignatura de 3 crèdits ECTS que s’ha desenvolupat durant el primer semestre,  en modalitat semipresencial, amb la finalitat que l’estudiant conegui en profunditat aquesta nova metodologia d’aprenentatge i d’ensenyament de manera dinàmica i interactiva, ja que la simulació està transformant les formes d’entendre les activitats docents en les organitzacions sanitàries. Les activitats formatives de l’assignatura contemplen classes online i magistrals, treball supervisat autònom i grupal, preparació grupal de proves, simulacions, dinàmiques grupals i la realització d’una guia que serà l’eix de l’avaluació. Els continguts es van distribuir en sis blocs temàtics.

(més…)

El CISARC es consolida com a espai formatiu per a empreses i institucions

El CISARC es consolida com a espai formatiu per a empreses i institucions

El Centre d’Innovació en Simulació de Manresa (CISARC) s’ha convertit en un espai formatiu que, a banda de les activitats acadèmiques relacionades amb els estudis de Grau i de Formació Continuada, està a disposició d’empreses i institucions externes que veuen tant en els espais, com les infraestructures i en la simulació una eina amb un gran potencial per a la formació de professionals. Des de la seva ampliació, diverses empreses i institucions han llogat les instal·lacions del CISARC per dur-hi a terme formacions aprofitant la versatilitat i potencial dels espais.  

Aquest és el cas d’ Angels Initiative Consultant Spain, que durant dos dies ha estat formant una cinquantena de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques en SSLS (Advanced Stroke Life Support), una eina d’avaluació neurològica única per a l’atenció prehospitalària com hospitalària per al tractament dels ictus. En aquest cas, l’alumnat que ha fet la formació de manera presencial, ja que una part l’ha fet online, ha participat en una pràctica de simulació aprofitant les instal·lacions del CISARC. Angels Initiative Consultant Spain és un grup europeu que compta amb el suport de l’Organització Mundial del Ictus i que té com a finalitat millorar la qualitat assistencial i el maneig de l’ictus en tot el circuit del pacient, des de la fase prehospitalària fins a l’aguda.  

Durant aquest curs, les instal·lacions del CISARC també les han utilitzat, entre d’altres, empreses com Palex, Immersium Studio o Joviat. Per a més informació es pot consultar la pàgina de lloguer d’espais de simulació.

Dissenyar casos de simulació és molt més que resoldre problemes

Dissenyar casos de simulació és molt més que resoldre problemes

Entrevista a Griselda González, coordinadora de simulació del Grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC parla del disseny de casos en simulació.

 

1.- La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa compta amb un model de simulacions adaptat als objectius formatius dels seus programes, tant en l’àmbit clínic com en el social. Com es dissenyen les activitats d’aprenentatge basades en la simulació?

El disseny en simulació és un procés. Implica conèixer, entendre i/o donar forma a una necessitat o un problema formatiu amb l’objectiu de trobar una solució que permeti als estudiants treure’n un resultat eficient, aprendre, aplicar i/o mobilitzar coneixements, habilitats i valors. Així doncs, el disseny és el moment clau per planificar tot allò que es vol aconseguir durant la simulació i implica anticipar-se per poder aprofitar al màxim l’experiència formativa.

(més…)

Com posar les emocions al servei de l’aprenentatge immediat

Com posar les emocions al servei de l’aprenentatge immediat

Fa uns dies, durant un curs una alumna va encaixar peces de la seva realitat amb el que estàvem treballant. Jo era el docent i l’objectiu del curs era l’autoconeixement utilitzant la psicologia junguiana. Després de veure els diferents estils personals, aquesta alumna va arribar a una conclusió: “ara entenc com pot ser que la gent reaccioni de forma tan diferent davant els mateixos fets”. Treballa a un hospital i en aquests temps de COVID-19 ha observat que els continus canvis de protocols i organització provoquen reaccions oposades en algunes persones. A algunes les desestabilitza i les estressa, mentre que d’altres semblen adaptar-s’hi de seguida.

(més…)

La simulació com a eina clau de formació i d’avaluació de les competències del Grau en Infermeria

La simulació com a eina clau de formació i d’avaluació de les competències del Grau en Infermeria

La simulació clínica continua mostrant-se com una eina potent i resolutiva a l’hora d’observar en un mitjà segur i controlat a un individu o grup d’individus respecte de “com fan una acció o una altra” a través d’una demostració. La base del disseny, la planificació i la prova pilot d’una simulació és sempre la mateixa, però en canvia l’objectiu al qual es dirigeix.

En el cas d’un objectiu formador s’espera que el participant en l’escenificació “demostri les seves mancances” quan se li demana fer una acció determinada, i sobre aquestes mancances, el propi participant i el grup observador en desenvolupen la resposta correcta a través d’una escalada d’idees reflexives. Cada un dels membres participants surten de la sessió amb uns continguts apresos/entesos que en entrar i abans de la simulació no tenien.

(més…)