La simulació com a eina clau de formació i d’avaluació de les competències del Grau en Infermeria

La simulació com a eina clau de formació i d’avaluació de les competències del Grau en Infermeria

La simulació clínica continua mostrant-se com una eina potent i resolutiva a l’hora d’observar en un mitjà segur i controlat a un individu o grup d’individus respecte de “com fan una acció o una altra” a través d’una demostració. La base del disseny, la planificació i la prova pilot d’una simulació és sempre la mateixa, però en canvia l’objectiu al qual es dirigeix.

En el cas d’un objectiu formador s’espera que el participant en l’escenificació “demostri les seves mancances” quan se li demana fer una acció determinada, i sobre aquestes mancances, el propi participant i el grup observador en desenvolupen la resposta correcta a través d’una escalada d’idees reflexives. Cada un dels membres participants surten de la sessió amb uns continguts apresos/entesos que en entrar i abans de la simulació no tenien.

(més…)

Fellowship de Simulació: una oportunitat impossible de trobar en cap altre lloc

Fellowship de Simulació: una oportunitat impossible de trobar en cap altre lloc

L’anestesiòleg Jhon Jairo Rodríguez narra la seva experiència immersiva en la metodologia de la Simulació Clínica al CISARC.

Quan vas decidir cursar el Programa de Fellowship? Per què al CISARC?

Fa un any, aproximadament, després de consultar totes les possibilitats i l’enfocament que li dóna la institució. A més més del caràcter investigatiu del programa, em va agradar molt la visió d’integralitat que ofereix el CISARC d’acord amb la seva missió i objectius en el marc de l’aprenentatge experiencial, constructivista i col·laboratiu a través de la immersió en la metodologia de la simulació a tots els nivells de la formació.

Quins tipus d’aprenentatges has assimilat durant la teva estada que no es poden adquirir a l’aula?

Tot. És comptar amb l’experiència d’estar present des del primer dia en tot el procés: des de les necessitats, el disseny, la revisió minuciosa de l’acompliment dels objectius a través de la simulació, l’organització de les pràctiques, l’experiència dels diferents àmbits de la simulació, fins a la consciència de la planificació i preparació de cada activitat. La possibilitat de presenciar simulacions de la mà de facilitadors experts i les estratègies per aplicar les teories de l’aprenentatge reflexiu també n’és un aspecte cabdal.

Així mateix, el fet de comptar amb l’acompanyament i l’assessorament d’experts facilitadors i docents amb molta experiència en aquest àmbit facilita i enriqueix de manera extraordinària les tasques i el projecte d’investigació inherents al fellow. És una oportunitat única, gairebé impossible trobar-la en cap altre lloc.

Com a Fellow a l’àrea de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient del CISARC, quin bon consell donaries a una persona que es plantegi cursar aquest tipus de programa?

És la millor decisió que pot prendre si vol especialitzar-se en les metodologies dels processos d’aprenentatge basats en la simulació… Endavant!

 

Més informació sobre el Programa de Fellowship del CISARC [>]

Motivació i projecció de futur

Motivació i projecció de futur

Quan un infant descobreix una pinya per primera vegada comença a saber coses del món que l’envolta. La pinya té forats, a dins hi ha pinyons, els pinyons es mengen, la pinya cau dels arbres, els arbres són grans, les pinyes estan rosegades, qui se les deu menjar? I això, fins a infinitat de preguntes i hipòtesis van ajudant l’infant a entendre el seu entorn, sempre des de la seva pròpia percepció i des de la comparació amb la dels altres.

(més…)

Silenci…, es pensa! La importància del silenci en la facilitació

Silenci…, es pensa! La importància del silenci en la facilitació

Realment, sí. Ho haig d’admetre. Em costa, em costa molt. Callar, en general. I callar, en específic. Ningú no ha dit que fos fàcil, i segurament, en molts contextos, no hem de callar. En tot cas, si fóssim més conscients dels beneficis que el silenci aporta en un procés de facilitació (i no només), ho aplicaríem més?

Klein (2018) ens diu que, en una interacció entre A i B, la qualitat de la pregunta i la qualitat de l’escolta d’A incidirà de manera directa en la qualitat del pensament de B. T’imagines? És a dir, fer una pregunta des de la curiositat genuïna, deixar silenci i, simplement (bé, complexament) escoltar, incideix qualitativament en la construcció del pensament del qui la rep. Ella l’anomena el “time to think”. Clar, si això es produeix en un cicle continu de pregunta-silenci-resposta, augmenta exponencialment el temps per pensar, tant del participant de la simulació com del nostre com a facilitadors. Crear un entorn de pensament (thinking environment) té diversos ingredients, i l’atenció i el silenci en són els primers.

(més…)

El CISARC d’UManresa testa una eina tecnològica que simplifica la reanimació cardiopulmonar

El CISARC d’UManresa testa una eina tecnològica que simplifica la reanimació cardiopulmonar

El Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) del campus Manresa de la UVic-UCC està sent el banc de proves d’usabilitat d’un dispositiu tecnològic que simplifica la reanimació cardiopulmonar. Alumnat de ciències de la salut que han rebut formació en reanimació cardiopulmonar al centre durant aquest mes de febrer ha participat voluntàriament en les proves de l’aparell, una iniciativa de l’empresa CPR SYSTEMS ENGINEERING. El Centre d’Innovació en Simulació posa a disposició de les empreses les seves instal•lacions per testar productes tecnològics de l’àmbit clínic en un entorn de seguretat i a partir de la metodologia de la simulació. A més de l’alumnat i dels instructors de reanimació cardiopulmonar, el testeig del producte es farà també amb l’alumnat del Màster en Emergències Extrahospitalàries de Manresa, de manera que l’hauran provat tant futurs professionals de la salut com professionals en actiu.

(més…)

Descobrint la comunicació efectiva mitjançant la simulació

Descobrint la comunicació efectiva mitjançant la simulació

La simulació com a metodologia docent permet, entre moltes altres coses, treballar i aprofundir en competències relacionals. I d’entre elles, una de les competències que més es treballa i a la qual s’hi destinen més esforços, hi destaca la comunicació.

És important, no obstant, disposar d’equips qualificats i experts en la metodologia de la simulació (així com en lideratge, comunicació i habilitats interpersonals), si no es vol caure en un dels errors més freqüents en simulació. L’error consisteix en centrar els esforços en l’aprenentatge de la tècnica obviant el més important quan comuniquem, que és la intencionalitat d’aquesta comunicació (Lladó, 2017).

Per explicar-me posaré un exemple a partir d’una vivència quotidiana amb les meves filles. Un dia, la petita, que té cinc anys, em diu tota enfadada “mare, passa’m l’aigua si us plau”. Jo vaig fer-li notar que el seu to no m’havia agradat i que havia de procurar demanar les coses d’una forma més amable. La seva resposta era previsible, un “però si t’ho he demanat si us plau!”. “Cert, però prefereixo que treguis el si us pla, i que el to sigui amable, que no pas com ho has fet; perquè si el to és l’adequat, el si us plau ja hi pot anar incorporat”. Com que em semblava que no m’acabava d’entendre vam fer un joc i li vaig demanar que endevinés què volia dir en dues situacions donades. En la primera vaig dir un “m’ho estic passant molt bé”, però amb un to malhumorat i sec. I en la segona, “no m’agrada gens els que estem fent”, però amb un to jovial i alegre. Com us podeu imaginar no li va costar gens copsar el sentit real de totes dues frases (la meva intencionalitat profunda).

(més…)

Millorar el lideratge en les urgències amb la Simulació

Millorar el lideratge en les urgències amb la Simulació

L’atenció al pacient greu dins i fora d’un hospital és la meva passió. Tota la meva carrera professional ha estat encaminada a aquesta finalitat i des de fa un temps tinc l’oportunitat d’organitzar i coordinar un servei d’urgències del que en sóc supervisor.

La formació dels professionals és un aspecte clau per mantenir-se actiu en un món com el de les emergències. L’aprenentatge de tècniques, de procediments nous, de guies clíniques, entre d’altres, és fonamental, i al llarg dels anys he pogut observar com tots els professionals del servei es formen en cursos i jornades amb l’objectiu d’actualitzar coneixements. En els últims temps, la simulació ens ha ofert una nova visió en el camp de la formació, i sobretot, la simulació dins d’un equip de treball. Em vaig començar a interessar per la simulació de manera molt rudimentària, sense tenir formació al respecte. Vàrem començar organitzant simulacres i simulacions en les quals hi participaven molts professionals, però que proporcionaven poc aprenentatge significatiu.

(més…)

Management i simulació

Management i simulació

Albert Einstein, un dels científics més importants del segle passat, deia que ”l’aprenentatge és bàsicament experiència, tota la resta és informació”. Si fem cas a aquesta afirmació és evident que la simulació és, també, una excel·lent metodologia per incrementar les competències professionals de les persones que desenvolupen la seva activitat en el món del management.

Moltes són les definicions que intenten explicar aquest concepte. Crec que una de les més senzilles i una de les millors és aquella que el descriu com la gestió de totes les activitats que poden incidir en un àmbit de treball o de l’organització. Peter F. Drucker, considerat el pare del management modern, el defineix com “ l’art de la gestió per excel·lència”.

(més…)

La simulació com a metodologia docent a la Formació Professional a Catalunya

La simulació com a metodologia docent a la Formació Professional a Catalunya

El passat 12 de novembre, el Departament d’Ensenyament de Catalunya va organitzar la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament, un esdeveniment que va ser virtual i que va incloure taules rodones de presentació de bones pràctiques de centres públics, concertats i privats. La metodologia de la simulació és un dels temes que hi és recurrent des de fa uns anys i les taules rodones sobre aquest tema acostumen a ser de les més concorregudes. Enguany, el Campus Professional UManresa hi hem participat com a ponents, per explicar com apliquem aquesta metodologia docent als tres cicles formatius de grau superior d’Educació Infantil, Administració i Finances i Pròtesis Dentals. Els temes amb els quals treballem a través d’accions simulades, així com els recursos i la logística aplicats en temps de pandèmia van ser elements que van atraure molt l’atenció dels participants en aquesta sessió.

(més…)

Let’s talk about online methodology!

Let’s talk about online methodology!

I am delighted to be able to share some thoughts about online methodology with the CISARC community, so thanks for inviting me. Let me start by saying that I am not an expert on simulation. My experience lies in educational technology in higher education, in particular the Moodle education platform, whose use at UVic-UCC has been my focus over the last ten years or so.

In the session on Thursday we’ll be taking a broad view of online methodology in the context of CoViD-19. How has delivery of higher education been changing over recent years? Why is the current context so transformative? We’ll explore attitudes to technology and perhaps explode some myths. We’ll also consider how teachers respond in general to new technology that is invading our profession.

(més…)