L’expertesa d’UManresa en la metodologia de la simulació es posarà en evidència un any més amb una àmplia representació de persones de la institució universitària manresana a la desena edició del Congreso de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente. El congrés se celebrarà entre els dies 19 i 23 d’abril a València. Docents i investigadors de les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials d’UManresa hi presentaran comunicacions i pòsters, posant de relleu la transversalitat de l’ús de la metodologia de la simulació en totes les àrees d’expertesa d’UManresa (salut, educació i empresa) gràcies al treball desenvolupat pel CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació. 

Pel que fa a l’àmbit de les ciències de la salut, s’hi presentaran quatre comunicacions i tres pòsters relacionats amb l’activitat de CISARC Health. Les comunicacions d’aquest eix tractaran sobre seguretat del pacient en fisioteràpia, que defensarà la fisioterapeuta, docent i membre de l’equip del CISARC, Griselda Gonzalez-Caminal, i sobre com s’utilitza la simulació en l’assignatura d’histologia humana del grau en Podologia, a càrrec dels docents d’aquest grau Gemma Sangüesa, Laia Lladó i Yolanda Álvarez. Aquests tres mateixos docents hi presentaran un pòster sobre la implementació de la metodologia de simulació en el grau en Podologia semipresencial. La docent del grau en Infermeria, Antonia Puiggrós, hi presentarà dues comunicacions sobre l’experiència de simulació interdisciplinària entre els graus de Medicina i Infermeria i sobre les habilitats comunicatives i de valoració nutricional en estudiants d’Infermeria. Completen el llistat el pòster que presentarà la docent del grau en Infermeria, Cristina Garcia, sobre l’eficàcia de les estratègies de simulació i de la seva transferència a la pràctica clínica en Infermeria i un sobre el programa de simulació al grau en Logopèdia que presentarà la docent d’aquests estudis, Ariadna Caberol.

De l’àmbit de les ciències socials, la docent del grau en Mestre d’Educació Infantil d’UManresa i educadora de simulació de CISARC Education, Laura Torreguitart hi participarà amb la comunicació titulada “La simulació aplicada a l’àmbit de l’educació infantil. Una anàlisi qualitativa de les percepcions de l’estudiant”. 

Les altres dues comunicacions que s’hi presentaran tenen un caràcter interprofessional. Una d’elles, titulada “Estudi nacional sobre simulació interprofessional”, anirà a càrrec d’Anna Gonzàlez, docent del Campus Professional UManresa. Aquesta és una comunicació que s’ha desenvolupat en el marc d’un dels grups de treball de la Sociedad Española de Seguridad del Paciente. D’altra banda, Marina Mateu, docent del grau en Infermeria, hi presentarà la comunicació titulada “Promoure la investigació en la simulació a través del Treball de Final de Màster del Màster universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials”. 

Una altra de les aportacions que farà el CISARC al congrés serà la presentació de dos treballs de l’àmbit de la formació continuada. D’una banda, el treball titulat “Avaluació del programa d’entrenament amb simulació en el lideratge de comandaments intermedis en infermeria”, que defensarà Aida Camps, responsable del CISARC i presidenta de la SESSEP. Aquest és un treball que s’ha desenvolupat amb la Dra. Miriam Bayés, l’anestesista Jhon Jairo Rodrigo, i la direcció d’Infermeria de Serveis Sanitaris Integrats del Baix Empordà (SSIBE). També s’hi presentarà el treball que s’ha fet amb la comissió de simulació de SSIBE titulat “Avaluació de la percepció del servei d’unitat de cures intermèdies en la generació d’un debriefing clínic com a conseqüència d’un cas clínic crític”.