Definició de debriefing

 

El debriefing és aquella part que segueix l’experiència que s’ha produït a l’escenari durant una simulació. Es tracta de l’anàlisi de l’acció amb una conversa oberta, sense judici ni qualificació, i on s’ha creat un ambient que permet exposar els pensaments de tots, participants i debriefer, de manera lliure i confiada. El debriefer va conduint la conversa dels alumnes ajudant-los a assolir els objectius de l’aprenentatge mitjançant la seva autoreflexió que alhora comparteixen amb el grup.

Nivells de debriefing

 

Hi ha molts nivells de debriefing segons la complexitat i la durada. Sempre cal posar com a objectius tancar la separació entre el rendiment esperat o desitjable i el que s’ha aconseguit. Els dos tipus de debriefing més utilitzats són:

 

Feedback simple

Debriefing a nivell de grau universitari on la simulació té un objectiu de transmetre coneixement. En molts casos, és la primera vegada que els alumnes es troben en una situació concreta i, per això, el debriefing està dirigit a l’aprenentatge.

 

Conversa completa

A nivell professional, el debriefing és una conversa completa entre professionals que volen millorar i que poden tenir una reacció molt diferent davant de l’experiència partint del coneixement adquirit durant anys.

Fases del debriefing per a professionals

 

Hi ha molts models de debriefing per a professionals, però la majoria tenen les fases següents:

 

1. Fase de Descompressió emocional

Comença immediatament després d’acabar l’experiència de simulació. Es tracta d’una fase de descompressió d’emocions on s’intenta que les emocions positives o negatives generades per l’experiència siguin exposades pels alumnes. Inclou preguntes com Com et sents? o Com t’ha anat?, i això permet als participants descarregar la part emocional.

El debriefer observa i ha de detectar i conduir la fase emocional en cas que els participants no expressin de manera explícita les emocions. És important que aflorin perquè l’emoció impedeix la cognició (procés cerebral de reflexió) i, si no se’n descomprimeix, es queda a un pla superficial. La frustració, la decepció amb el propi rendiment, el desacord amb l’escenificació, o l’autocomplaença amb el rendiment, són emocions a detectar i descomprimir perquè els participants puguin alinear-se a les fases següents.

 

2. Fase de Descripció

Hem vist tots el mateix? Es descriu seqüencialment el desenvolupament de l’experiència i es fa un resum de tot allò que ha passat intentant traslladar la simulació a termes objectius i compartits entre tot el grup. Aquesta fase inclou l’experiència comuna de tot el grup i no es tanca fins que tots estan d’acord amb els fets.

 

3. Fase d’Anàlisi

Concepte de debriefing. És un interrogatori subtil conduït pel debriefer sense judici, amb curiositat i respecte pel participant. El professional té motius profunds per actuar de manera determinada. Aquests motius s’han d’analitzar i, si s’han de canviar cap a una altra manera d’actuar, ell mateix els ha de descobrir, analitzar i fer el seu propi pla de millora per a la propera vegada o el futur.

 

4. Fase Final o de resum

És molt important que el missatge de canvi de comportament que tenia l’objectiu de la simulació quedi clar. L’individu ha de ser capaç de treure el missatge final ajudat pel debriefer. Moltes vegades són els mateixos alumnes els qui treuen el missatge final però altres vegades s’ha de conduir.

Aquesta fase ha d’incloure la transferència de l’aprenentatge. El missatge o el resum final es traslladarà posteriorment a l’activitat professional i, per aquest motiu, ha d’estar ben adquirit pels participants de la simulació. És una fase essencial però que no funciona per sí mateixa, ja que procedeix de totes les fases anteriors.

Els avantatges d’un bon debriefing

 

La integració del procés de debriefing a les experiències basades en la simulació millora l’aprenentatge i augmenta l’autoconsciència i l’autoeficàcia dels participants. El debriefing promou la comprensió i recolza la transferència de coneixements, habilitats i actituds per aconseguir una atenció segura i de qualitat al pacient.

Les habilitats del debriefer són importants per garantir els millors resultats d’aprenentatge possibles. Les conseqüències potencials de no seguir aquest estàndard poden portar a sessions de debriefing fallides (per exemple, deficiència en l’èxit dels resultats de l’aprenentatge o el canvi de comportament) i crear una experiència potencialment incòmoda per al participant.

Un bon debriefing d’una simulació concreta té també beneficis col·laterals, ja que educa els participants a aplicar la discussió reflexiva, positiva i col·lectiva dels successos a la seva vida real professional.

 

També et pot interessar

La simulación aplicada a diferentes niveles formativos en Ciencias de la Salud

El CISARC se consolida como espacio formativo de simulación para empresas e instituciones