Professorat de diferents àmbits de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC van assistir al Congrés internacional del SESAM 2018, que es va celebrar a Bilbao el passat mes juny. A més a més de conèixer les tendències i els últims avenços tecnològics en material i equips de simulació hi vam poder conèixer alguns dels programes docents en simulació que es desenvolupen als estudis de Medicina i Infermeria d’universitats de diferents països i presentar-hi les experiències que desenvolupem a UManresa, tant en matèria de docència com de recerca.

La Dra. Antònia Puiggrós hi va presentar un eposter amb el títol “Clinical simulation in nursing degree to work patient safety in blood products transfusions”. En aquesta comunicació va exposar el contingut d’una simulació clínica dirigida a alumnes de tercer de Grau d’Infermeria, en el decurs de la qual es treballa la seguretat del pacient durant la transfusió sanguínia. Podeu consultar l’eposter al següent enllaç: https://api.ltb.io/show/BSDLA

Aquesta simulació es va dissenyar en base als informes d’hemovigilància (Muñoz-Díaz, 2016) que el Banc de Sang de Barcelona publica cada any en relació amb les incidències declarades en matèria de transfusió de productes hematopoètics. Una dada d’aquest informe mostra que dels 1.698 incidents comunicats aquell any, un 69,7% van ser errors de transfusió, repartits entre: errors durant la transfusió, transfusions inapropiades i transfusions insegures.

Per aquest motiu, dins de l’assignatura de Grau “Cures Infermeres en Alteracions de la Salut 2”,  on s’hi treballen els continguts d’hematologia, es va dissenyar una formació amb l’objectiu d’ajudar els alumnes a treballar el procediment, mitjançant el cas clínic d’un pacient estandarditzat, que precisava d’una transfusió sanguínia.

Per a l’elaboració d’aquest disseny es va comptar amb les recomanacions sobre el procediment del Banc de Sang de Barcelona i el seu control, mitjançant un llistat de verificació creat pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El cas clínic evolucionava en diferents estacions des que un metge demanava a l’infermer que tramités una petició per a la transfusió de dos concentrats d’hematies i un pool de plaquetes, fins que es finalitzava aquesta transfusió.

Les simulacions ens van permetre detectar aquells aspectes del procediment que calia reforçar, tant en coneixements, com en habilitats o comunicació. En concret, com a elements principals es van assenyalar la identificació activa del pacient, la verificació de dades entre el concentrat d’hematies, el full de transfusió i el pacient; i el registre de les constants en el full de transfusió. Amb menys incidència es van produir mancances en aturar la transfusió en un cas de reacció adversa, presentar-se al pacient de forma correcta i omplir correctament el full de transfusió de dades.

Els alumnes van valorar positivament la necessitat de treballar aquests aspectes en un entorn de seguretat com el que els ofereix la simulació clínica. Poder treballar aquests conceptes els ajuda ser conscients de les mancances pròpies i a preparar-se millor per enfrontar-se amb aquestes realitats, durant les pràctiques assistencials del Grau.

En el proper curs 2018-19, està previst continuar treballant la seguretat del pacient en aquest context, amb un cas clínic d’estructura similar.

Marina Mateu i Antònia Puiggrós, professores del grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCC