Ensenyar habilitats tècniques i no tècniques en infermeria a través de la simulació clínica  és una metodologia ben instaurada al grau d’UManresa, ja que pensem que és excepcional per integrar coneixements teòrics i/o pràctics. Aquest curs 2020-2021 hem iniciat una nova proposta, com a assignatura optativa, basada en ensenyar la simulació als estudiants de quart des de dins, és a dir, permetent que coneguin els elements bàsics per crear una simulació efectiva des del punt de vista de facilitador. Una visió molt diferent a la què estan acostumats.

Ha estat una assignatura de 3 crèdits ECTS que s’ha desenvolupat durant el primer semestre,  en modalitat semipresencial, amb la finalitat que l’estudiant conegui en profunditat aquesta nova metodologia d’aprenentatge i d’ensenyament de manera dinàmica i interactiva, ja que la simulació està transformant les formes d’entendre les activitats docents en les organitzacions sanitàries. Les activitats formatives de l’assignatura contemplen classes online i magistrals, treball supervisat autònom i grupal, preparació grupal de proves, simulacions, dinàmiques grupals i la realització d’una guia que serà l’eix de l’avaluació. Els continguts es van distribuir en sis blocs temàtics.

La finalitat, com a docents, ha estat assolir competències generals. Es tracta que l’estudiant adquireixi la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre una reflexió de l’actuació (pensament creatiu),  i específiques, en les quals es garanteixi la seguretat del pacient i es fomenti el treball en equip multidisciplinari des d’una perspectiva integral, per garantir la correcta continuïtat en l’atenció a les persones.

Els resultats d’aprenentatge del primer grup d’estudiants que ha realitzat l’assignatura ha permès analitzar les capacitats personals i professionals en l’àmbit pràctic, dissenyar i modular les seves pròpies creacions en espais adients de simulació en funció de l’àmbit escollit i reflexionar sobre la importància de la intervenció infermera en la seguretat del pacient.

Per tal de conèixer la percepció dels estudiants es va realitzar un debriefing de la pròpia assignatura per identificar  elements positius i aspectes de millora per a les properes edicions. Per una banda, respecte als elements positius, la majoria van coincidir que els ha permès conèixer i entendre la dificultat que existeix quan es crea una simulació; que ha estat una experiència enriquidora compartir la seva creació amb els companys de grup i de classe; i la qualifiquen com una nova oportunitat d’aprenentatge. Per altra banda, respecte als aspectes a millorar, van identificar poder visualitzar una simulació, a mode d’exemple, prèviament a la pròpia; disposar de més temps per realitzar més simulacions; augmentar les hores de l’assignatura i permetre ampliar els terminis d’entrega dels diferents treballs. Tots i cada un dels seus elements, positius i de millora,  seran tinguts en compte de cara a la pròxima edició.

En resum, considero que la resposta dels estudiants ha estat excepcional. Malgrat molts no coneixien la dinàmica de l’assignatura, han estat motivats des del primer dia.  El fet de realitzar-la en grups reduïts, de poder fer un seguiment exhaustiu del treball en grup, de l’absència d’examen final i de poder assolir uns aprenentatges de la metodologia de simulació des d’un altre enfocament, han estat elements diferenciadors de l’assignatura.

Cristina Garcia Salido, professora del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa