Un centenar d’estudiants del Grau d’Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa ha participat aquesta setmana en una prova pilot que té com a objectiu instaurar un sistema d’avaluació de competències. Es tracta de l’avaluació clínica objectiva i estructurada, que per primer cop passarà l’alumnat de segon curs del grau. La prova s‟ha pogut desenvolupar gràcies a la dotació d‟equips tècnics del Centre d‟Innovació en Simulació (CISARC) de la Clínica Universitària, a la metodologia pròpia d‟aprenentatge per simulació d‟aquest centre i al personal docent format per aplicar-la. Amb aquesta prova pilot, la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa es converteix en pionera en aquest tipus d’avaluació que, a llarg termini, es vol acabar introduint com a eina d’avaluació de les competències que ha d’assolir l’alumnat durant la formació obtenir el títol de graduat a Infermeria.

 

Una prova pilot en simulació

 

Segons la bibliografia, una ACOE hauria de contemplar entre 20 i 30 escenaris que incloguin el total de competències que cal avaluar. En el cas de la prova pilot que s’ha iniciat al Grau en Infermeria d’UManresa, únicament hi ha inclòs cinc escenaris per avaluar les competències de relació i comunicació i la realització de tècniques i procediments específics.

La implantació daquest tipus de prova és duna gran complexitat. D’una banda, perquè requereix unes instal·lacions preparades per a la simulació, i de l’altra, perquè cal un gran equip de persones implicades en la seva preparació i execució. A més, serà la primera vegada que es farà servir la simulació amb objectius avaluatius. Hasa ahrora, aquesta metodologia només es feia servir com a eina formativa, d’aprenentatge, entrenament i testeig de protocols.

A la prova pilot hi han intervingut uns vint professionals entre docents, professors col·laboradors, personal del CISARC, informàtics i voluntaris que han fet d’actors a les simulacions. Les proves s’han hagut de fer en dues rodes simultànies a cadascuna de les quals han participat 10 alumnes. Cada estudiant té un temps limitat per resoldre cadascuna de les situacions que han de superar per demostrar que han assolit les competències professionals.

 

L’ACOE com a eina d’avaluació

 

Tal com està plantejada la prova pilot, l’ACOE l’haurà de passar l’alumnat de segon curs. Aquesta avaluació els servirà, individualment, per saber el seu nivell en relació amb els objectius que cal consolidar quan finalitza el segon curs i quins elements competencials necessiten treballar en els propers cursos per assolir un bon desenvolupament de les competències. Alhora, com a docents, aprendran a implantar aquest tipus de proves que es volen acabar introduint al Grau com a eina d’avaluació. Segons la directora del Grau en Infermeria, Carme Valiente, “el que ens agradaria és que una vegada superada la prova pilot i validada com a eina d’avaluació, superar l’ACOE sigui imprescindible per superar el Pràcticum de quart curs i finalitzar els estudis”.

Valiente explica que l’ACOE és una eina molt bona d’avaluació per garantir que l’alumnat ha assolit les competències que se li exigeixen quan s’acaba el grau. “L’avaluació de competències és molt complexa”, diu, “perquè en l’avaluació que es fa als pràcticums, amb tutors diferents i en serveis de salut diferents, és difícil assegurar els mateixos criteris. Amb l’ACOE, les situacions que cal resoldre són les mateixes i tot l’alumnat està en una situació d’igualtat de condicions”.

La prova pilot és una de les iniciatives vinculades al Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient (GrindoSSeP) amb la intenció d’obtenir dades sobre l’estàndard del nivell dels estudiants i sobre el valor que dóna l’alumnat a aquest tipus de proves i metodologies.