El passat 12 de novembre, el Departament d’Ensenyament de Catalunya va organitzar la XVIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament, un esdeveniment que va ser virtual i que va incloure taules rodones de presentació de bones pràctiques de centres públics, concertats i privats. La metodologia de la simulació és un dels temes que hi és recurrent des de fa uns anys i les taules rodones sobre aquest tema acostumen a ser de les més concorregudes. Enguany, el Campus Professional UManresa hi hem participat com a ponents, per explicar com apliquem aquesta metodologia docent als tres cicles formatius de grau superior d’Educació Infantil, Administració i Finances i Pròtesis Dentals. Els temes amb els quals treballem a través d’accions simulades, així com els recursos i la logística aplicats en temps de pandèmia van ser elements que van atraure molt l’atenció dels participants en aquesta sessió.

En la nostra intervenció vàrem poder parlar de la realitat de la Formació Professionals en els centres, la tipologia d’alumnat i les seves característiques, i com tots aquests ingredients són determinants a l’hora de dissenyar les simulacions. Un dels elements que considerem essencials és la importància de les competències transversals, a part de les específiques per mòduls, és a dir, que la presa de decisions o la priorització davant d’una situació es poden convertir en l’objectiu de la sessió, relacionant el contingut de cada cicle per poder-ho vincular.

Per a nosaltres va ser molt interessant veure el tipus de sessions que desenvolupen altres centres i com els docents adapten la manca de recursos perquè això no representi una limitació per poder portar les simulacions a l’aula. Hi ha molts instituts o escoles que no disposen d’unes instal·lacions potents, però no per aquest motiu no apliquen la metodologia.

L’intercanvi de vivències sempre és molt enriquidora, sobretot d’experiències que de vegades es donen des de diferents famílies d’estudis i ofereixen una altra perspectiva que pot fer replantejar alguna idea o sessió i esdevenir més enriquidora pels alumnes i pel programa de simulació en el centre.

La sessió es va cloure amb una fotografia conjunta, amb un cartell que deia “La #simulacio a #FP no és un repte, és una #realitat!”

Anna González, coordinadora del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa