El Centre d’Innovació en Simulació de Manresa (CISARC) s’ha convertit en un espai formatiu que, a banda de les activitats acadèmiques relacionades amb els estudis de Grau i de Formació Continuada, està a disposició d’empreses i institucions externes que veuen tant en els espais, com les infraestructures i en la simulació una eina amb un gran potencial per a la formació de professionals. Des de la seva ampliació, diverses empreses i institucions han llogat les instal·lacions del CISARC per dur-hi a terme formacions aprofitant la versatilitat i potencial dels espais.  

Aquest és el cas d’ Angels Initiative Consultant Spain, que durant dos dies ha estat formant una cinquantena de professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques en SSLS (Advanced Stroke Life Support), una eina d’avaluació neurològica única per a l’atenció prehospitalària com hospitalària per al tractament dels ictus. En aquest cas, l’alumnat que ha fet la formació de manera presencial, ja que una part l’ha fet online, ha participat en una pràctica de simulació aprofitant les instal·lacions del CISARC. Angels Initiative Consultant Spain és un grup europeu que compta amb el suport de l’Organització Mundial del Ictus i que té com a finalitat millorar la qualitat assistencial i el maneig de l’ictus en tot el circuit del pacient, des de la fase prehospitalària fins a l’aguda.  

Durant aquest curs, les instal·lacions del CISARC també les han utilitzat, entre d’altres, empreses com Palex, Immersium Studio o Joviat. Per a més informació es pot consultar la pàgina de lloguer d’espais de simulació.