Fomentar el desenvolupament de les organitzacions  és parlar de com les persones son capaces de crear més valor als equips i al client. En l’entorn VUCA (Volàtil, incert, complex, ambigu) que està canviant la societat hi afloren noves necessitats. Cal una evolució de les organitzacions per adaptar-se al nou entorn i una manera de fer-ho és a través de l’aprenentatge.

En un món que canvia acceleradament, són necessàries noves habilitats i aprenentatges que impactin en el sistema organitzatiu, perquè les persones són l’estratègia i són les primeres que han de canviar. Hauran d’aprendre a desaprendre per adaptar-se al canvi, i això les situa en un nivell d’aprenentatge permanent. Al final el repte és aconseguir que les organitzacions tinguin gent adaptativa, que sàpiga desaprendre de coneixements experts i entrenar millor el pensament crític i sistèmic.

Una cultura orientada a l’aprenentatge continu a les organitzacions genera més fàcilment noves idees per a la introducció de canvis, millores i el seu desenvolupament, aprenent alhora de la seva pròpia experiència, i observant com actuen els nous lideratges i com l’estructura de l’organització els facilita la presa de decisions, ja que sovint aquesta competència va lligada a una etiqueta jeràrquica.

La curiositat per saber mes sobre el desenvolupament organitzatiu i el comportament dels lideratges perquè una organització de Salut segueixi evolucionant vaig fer el Màster Oficial en la Metodologia de la Simulació de UManresa, que em permetia aconseguir els crèdits que necessitava per fer una Tesi Doctoral per investigar més en aquest àmbit. A més d’aprendre una nova metodologia de formació que podria aplicar a l’organització i l’equip, també vaig trobar interessant el format del Màster de dedicació presencial i Online que em permetia compaginar les classes amb la intensitat del meu dia a dia professional.

En les primeres sessions del Màster ja em va sorprendre el format de les classes i descobrir noves disciplines, com la figura del facilitador, la pràctica reflexiva o la cultura de l’error, entre moltes d’altres, que surten de les fórmules tradicionals de formació i fan que l’experiència que un té  es complementi  amb un coneixement extern de qualitat que t’inspira en el teu dia a dia professional  i per a la vida.

Aprendre a dissenyar les pròpies simulacions, amb actors que formen part del teu equip, em va permetre fer realitat uns dissenys per cobrir necessitats reals del dia a dia, com per exemple simular un “kick Off”, concepte del futbol americà conegut com la patada inicial quan comença el partit amb el primer llançament i justament per aquest concepte de llançament es va utilitzar per donar-li forma amb el nom de “Kick Off:  un inici d’alt impacte d’una primera reunió d’un equip de treball, per tal que el  líder pugui millorar habilitats de lideratge, de gestió i comunicació, entre d’altres, per motivar a l’equip en l’assoliment dels objectius fixats. Un altre disseny va ser l’“Elevator Pitch” per comunicar una idea o millora per a la qual necessites convèncer el teu responsable o l’equip. Moltes vegades, per no saber expressar o convèncer, es perden oportunitats.

La metodologia de la Simulació integra una part de reflexió que anomenem Debriefing, a través del qual tots els participants explorem, analitzem i sintetitzem les accions i processos del pensament, estat emocional, entre altres aspectes per millorar el rendiment en situacions reals. La Simulació ens permet adquirir uns profunds aprenentatges, que augmenten la possibilitat de transmissió en el dia a dia pel fet de viure l’experiència enlloc d’escoltar la teoria sense l’oportunitat de posar-la en pràctica.

El nostre dia a dia, l’entorn professional amb qui compartim una cultura organitzativa, i les classes inspiradores  i d’aprenentatge del Màster, són peces d’un trenca closques que van encaixant i que van donar forma el meu Treball Final de Màster amb el títol “Disseny i avaluació d’un itinerari formatiu en simulació en el desenvolupament organitzacional: del lideratge jeràrquic als equips per objectius”  i el punt de partida de la Tesi Doctoral que he iniciat a UManresa.

T’animo a explorar noves possibilitats de la simulació com a eina per innovar a la teva organització i en la formació dels professionals, i sobretot per esforçar-te a ser un bon facilitador de simulació  que ho aplicaràs dins i fora de l’aula.

Alba Oms, gerent de Sant Andreu Salut