La simulació clínica ha esdevingut una metodologia cada vegada més utilitzada en l’educació interprofessional sanitària(1).

Palaganas et al (2) en el seu article de revisió: A history of simulation-enhanced interprofessional education comenta que els esforços en l’educació interprofessional per tal de millorar la seguretat del pacient passen pel camí de la simulació clínica. Dins de la simulació clínica, els anestesiòlegs han sigut uns dels pioners en adaptar la simulació del CRM (crew resource management) de l’aviació al CRM (crisis resource management) a l’àmbit clínic. L’article To err is human: use of simulation to enhance training and patient safety in anaesthesia (3), publicat en el British Journal of Anaesthesia l’any 2017, reflexiona sobre l’impacte de l’error en el món sanitari i sobre el rol dels anestesiòlegs en promoure l’educació basada en simulació pel desenvolupament de les habilitats clíniques, la millora del treball en equip i la seguretat del pacient. A nivell internacional s’està impulsant la simulació no només com una metodologia puntual. La Global network Simulation in Healthcare, des de l’any 2018 proposa una iniciativa de  30 minuts de simulació setmanals (30 Minute Weekly Challenge) dins d’equips multidisciplinaris. Aquesta iniciativa planteja realitzar una  simulació clínica de 10-15 minuts (amb un objectiu concret) seguit de 15-20 minuts d’un debriefing estructurat (amb una reflexió de cada individu de l’equip entenent l’impacte en els pacients i com millorar el sistema dins de la seva institució). És una iniciativa molt potent per intentar introduir en el dia a dia de les institucions la cultura de l’error i la simulació clínica per tal de fer una reflexió activa del treball del dia a dia i veure què es pot millorar i entrenar. Aquest projecte pretén destinar, per a un hospital de 250 llits, 4.000 hores en seguretat del pacient, 8.000 hores en la millora de processos i 26.000 hores de treball en equip i team Building. Fung L et al. (4), en l’article: Impact of crisis resource management simulation-based training for interprofessional and interdisciplinary teams: a systematic review, realitzen una revisió sistemàtica sobre l’impacte de la simulació clínica en l’entrenament interprofessional i d’equips multidisciplinaris en el maneig de crisis. Exposen uns resultats positius dins de la comunicació i les habilitats de coordinació pel maneig d’aquestes crisis, encara que també comenten que són necessaris més estudis per veure la transferència d’aquest aprenentatge als llocs de treball i el potencial impacte en els resultats dels pacients. Per concloure, la simulació clínica ha d’anar lligada a una metodologia concreta i a unes eines pedagògiques. Els clínics, poc a poc, hem de fer un canvi en la mentalitat des del punt de vista formatiu, de transferència de coneixements i de recerca. Hem de ser conscients que calen més programes de simulació clínica dins dels equips i més estudis que investiguin l’impacte d’aquests programes de simulació clínica en els nostres equips de treball i en els resultats dels nostres pacients. Núria Poch, anestesista a l’Hospital General de Catalunya, instructora i facilitadora del Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) i Màster universitari en Metodologia de la Simulació per UManresa BIBLIOGRAFIA:
  1. Palaganas JC. Exploring Healthcare Simulation as a Platform for Interprofessional Education. ProQuest Diss Theses [Internet]. 2012;74(5-A(E)):1-217.
  2. Palaganas JC, Epps C, Raemer DB. A history of simulation-enhanced interprofessional education. J Interprof Care. 2014;28(2):110-5.
  3. Higham H, Baxendale B. To err is human: Use of simulation to enhance training and patient safety in anaesthesia. Br J Anaesth [Internet]. 2017;119(September):i106-14.
  4. Fung L, Boet S, Bould MD, Qosa H, Perrier L, Tricco A, et al. Impact of crisis resource management simulation-based training for interprofessional and interdisciplinary teams: A systematic review. J Interprof Care. 2015;29(5):433-44.
  Núria Poch Vall Anestesiòloga Hospital General de Catalunya Instrutora novella de Simulació