Consultoria

 

La tecnologia i el coneixement del CISARC permeten dur a terme iniciatives i encàrrecs elaborats ad hoc per a empreses i organitzacions, tant per al seu ús intern com per acostar la seva activitat al conjunt de la societat.

Les activitats de consultoria del CISARC inclouen:

  • Disseny i producció d’eines i recursos digitals complementaris a la simulació presencial: realitat augmentada, utilització de dispositius mòbils (mobilitat, ubiqüitat), simulació no presencial.
  • Experimentació, prova, testeig: recreació d’escenaris per avaluar-los, documentar-los i, posteriorment, millorar-los a partir de la tecnologia, de modificació de processos, d’introducció de noves maneres de fer…
  • Disseny de projectes ad hoc: per donar resposta a necessitats concretes i específiques de les organitzacions.
  • Elaboració de recursos audiovisuals de salut: enregistrament de proves, de processos assistencials (reals o simulats), d’activitats clíniques, etc.