CISARC en xifres

Unitats de Simulació

Escenaris diferents

Participants simultanis

Casos en un curs acadèmic

Professionals

m2 dedicats a la simulació